UOKiK: UPC Polska ma zrekompensować klientom bezprawne podwyżki abonamentu w 2015 r.

best dating site software, datingpro software

Dating Script buy

UOKiK: UPC Polska ma zrekompensować klientom bezprawne podwyżki abonamentu w 2015 r.

Dating site software – UPC Polska ma zrekompensować klientom bezprawne podwyższenie wysokości abonamentu w 2015 r. – poinformował w środę Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Operator UPC zobowiązał się do udzielenia rekompensaty – dodał Urząd.UOKiK: UPC Polska ma zrekompensować klientom bezprawne podwyżki abonamentu w 2015 r.

Software dating – UOKiK: UPC Polska ma zrekompensować klientom bezprawne podwyżki abonamentu w 2015 r. – Dating software

Business dating software

Leave a Reply