UOKiK karze Getin Noble Bank

best dating site software, datingpro software

Dating Script buy

UOKiK karze Getin Noble Bank

Dating site software – Urząd wydał trzy decyzje dotyczące Getin Noble Banku. Zakwestionował sposób oferowania obligacji GetBack, niedozwolone klauzule i jednostronną zmianę umów. Obligatariusze GetBacku mogą liczyć na 20 tys. zł.

Software dating – UOKiK karze Getin Noble Bank – Dating software

Business dating software