Postępowania regresowe w jednostce samorządu terytorialnego, czyli kiedy i jak dochodzić zwrotu należności

best dating site software, datingpro software

Dating Script buy

Postępowania regresowe w jednostce samorządu terytorialnego, czyli kiedy i jak dochodzić zwrotu należności

Dating site software – Postępowania regresowe w jednostce samorządu terytorialnego, czyli kiedy i jak dochodzić zwrotu należnościW razie konieczności wypłacenia odszkodowania, np. za mobbing pracownika, gmina może, a nawet powinna, domagać się zwrotu poniesionych kosztów od osoby, która była sprawcą. To jedna z wielu sytuacji, w których przysługuje jej tzw. roszczenie regresowe, czyli prawo do żądania zwrotu świadczeń spełnionych za inną osobę. Zakres spraw objętych regresem jest bardzo szeroki i może dotyczyć każdego z aspektów działalności jednostki samorządu terytorialnego w sferze prawa prywatnego. [tabela] Poniżej podajemy przykłady sytuacji, w których gmina powinna wszcząć postępowanie regresowe. Przypominamy też, że włodarz, który takich działań zaniecha, naraża się na odpowiedzialność z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych.
Postępowania regresowe w jednostce samorządu terytorialnego, czyli kiedy i jak dochodzić zwrotu należności

Software dating – Postępowania regresowe w jednostce samorządu terytorialnego, czyli kiedy i jak dochodzić zwrotu należności – Dating software

Business dating software