Polska przegrywa przed ETPC ws. Izby Dyscyplinarnej

Adult dating create sites and apps

Dating Script buy

Polska przegrywa przed ETPC ws. Izby Dyscyplinarnej

Dating site software – Polska przegrywa przed ETPC ws. Izby DyscyplinarnejPolska przegrała przed ETPC w sprawie Reczkowicz przeciwko Polsce. Trybunał stwierdził naruszenie prawa do sądu (art. 6 Konwencji) adwokat, której sprawa była rozpatrywana przez Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego. Polska ma zapłacić skarżącej 15 tys. euro oraz zwrócić koszty postępowania.
Polska przegrywa przed ETPC ws. Izby Dyscyplinarnej

Software dating – Polska przegrywa przed ETPC ws. Izby Dyscyplinarnej – Dating software

Business dating software

Leave a Reply