Podwójne opodatkowanie spółki komandytowej. Jak ustrzec się przed niekorzystnymi zmianami CIT?

best dating site software, datingpro software

Dating Script buy

Podwójne opodatkowanie spółki komandytowej. Jak ustrzec się przed niekorzystnymi zmianami CIT?

Dating site software –

28 października 2020 r. Sejm uchwalił zmiany do ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw. Przedmiotowy projekt budzi ogromne kontrowersje z uwagi na to, że wprowadza opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób prawnych spółek komandytowych. Zmiany mogą wejść w życie już 1 stycznia 2021 r.

Podwójne opodatkowanie spółki komandytowej. Jak ustrzec się przed niekorzystnymi zmianami CIT?

Software dating – Podwójne opodatkowanie spółki komandytowej. Jak ustrzec się przed niekorzystnymi zmianami CIT? – Dating software

Business dating software

Leave a Reply