Oszczędności Polaków 2020. Najbardziej systematycznie odkładają pieniądze na Opolszczyźnie, najwięcej pieniędzy zgromadzili na Podlasiu

best dating site software, datingpro software

Dating Script buy

Oszczędności Polaków 2020. Najbardziej systematycznie odkładają pieniądze na Opolszczyźnie, najwięcej pieniędzy zgromadzili na Podlasiu

Dating site software – Z badania FRRF wynika, że najwyższy poziom oszczędności mają mieszkańcy Podlasia. Zapytani o to, jak długo są w stanie utrzymać się ze zgromadzonych zaskórniaków aż 30 proc. ankietowanych wskazało na okres 7-12 miesięcy. Nieco mniej, ale wciąż więcej od średniej ogólnokrajowej, zgromadzili mieszkańcy województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego, opolskiego, śląskiego i małopolskiego.

Software dating – Oszczędności Polaków 2020. Najbardziej systematycznie odkładają pieniądze na Opolszczyźnie, najwięcej pieniędzy zgromadzili na Podlasiu – Dating software

Business dating software

Leave a Reply