nazwa.pl w 2021 roku wyda ponad 12 milionów złotych na innowacje

Adult dating create sites and apps

Dating Script buy

nazwa.pl w 2021 roku wyda ponad 12 milionów złotych na innowacje

Dating site software – Spółka nazwa.pl nie zwalnia tempa rozwoju i w 2021 roku planuje zainwestować dwa razy więcej w innowacje niż kiedykolwiek. Dodatkowy zespół inżynierów, którzy będą zajmowali się nowymi wdrożeniami został już zrekrutowany, a w planach jest między innymi wdrożenie chmury publicznej i prywatnej, Kubernetes, usług SaaS, Serverless, Content Delivery Network (CDN) i wielu innych usług. Łączny budżet na rozwój technologiczny wyniesie w 2021 roku ponad 12 milionów złotych.
nazwa.pl w 2021 roku wyda ponad 12 milionów złotych na innowacje

Software dating – nazwa.pl w 2021 roku wyda ponad 12 milionów złotych na innowacje – Dating software

Business dating software

Leave a Reply