Mimo zbycia wierzytelności finansujący rozpozna przychody i koszty

best dating site software, datingpro software

Dating Script buy

Mimo zbycia wierzytelności finansujący rozpozna przychody i koszty

Dating site software – Po sprzedaży spółce specjalnego przeznaczenia wierzytelności z tytułu leasingu, zbywca nadal będzie uprawniony do zaliczenia do kosztów wartości wierzytelności odpisanych jako nieściągalne, które uprzednio zostały zarachowane jako przychody należne. Będzie mógł również rozliczyć odpisy aktualizujące wartość wierzytelności od tej części, która będzie zaliczona do jego przychodów należnych.

Software dating – Mimo zbycia wierzytelności finansujący rozpozna przychody i koszty – Dating software

Business dating software

Leave a Reply