Lewica chce zmniejszenia uposażeń członków KRS. „Koniec z drenowaniem publicznych pieniędzy”

best dating site software, datingpro software

Dating Script buy

Lewica chce zmniejszenia uposażeń członków KRS. „Koniec z drenowaniem publicznych pieniędzy”

Dating site software – Parlamentarzyści Lewicy chcą zmienić sposób wynagradzania członków Krajowej Rady Sądownictwa. Dziś do Sejmu złożyła w tej sprawie projekt ustawy. Członkowie Rady mieliby otrzymywać wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 2000 zł miesięcznie, a nie jak dotychczas prawie 1000 zł diety za każdy dzień pracy na rzecz KRS.

Software dating – Lewica chce zmniejszenia uposażeń członków KRS. „Koniec z drenowaniem publicznych pieniędzy” – Dating software

Business dating software