Kontrowersje wokół zbycia nakładów posadowionych na cudzej nieruchomości

best dating site software, datingpro software

Dating Script buy

Kontrowersje wokół zbycia nakładów posadowionych na cudzej nieruchomości

Dating site software –

Sprzedaż nakładów posadowionych na cudzym gruncie to świadczenie usług, a nie dostawa towarów. Jest więc opodatkowana według stawki 23 proc. – stwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w kolejnej już interpretacji indywidualnej.

Kontrowersje wokół zbycia nakładów posadowionych na cudzej nieruchomości

Software dating – Kontrowersje wokół zbycia nakładów posadowionych na cudzej nieruchomości – Dating software

Business dating software

Leave a Reply