Jak obliczyć wynagrodzenie chorobowe dla pracownika wykonującego jednocześnie zlecenie

best dating site software, datingpro software

Dating Script buy

Jak obliczyć wynagrodzenie chorobowe dla pracownika wykonującego jednocześnie zlecenie

Dating site software –

Pracownik w wieku poniżej 50 lat jest zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy z wynagrodzeniem 4000 zł miesięcznie. Od 1 czerwca do 30 września otrzymywał dodatek specjalny za zwiększenie obowiązków – 500 zł. Oprócz umowy o pracę ma z nami zawartą także dodatkową umowę zlecenia trwającą od 1 lipca do 31 października 2020 r., z wynagrodzeniem 800 zł na miesiąc oraz stałym dodatkiem 200 zł za uciążliwość pracy w terenie. Dodatek nie jest zmniejszany za okresy niewykonywania prac zleconych (np. z powodu choroby). Jak ustalić podstawę wymiaru wynagrodzenia chorobowego dla tego pracownika i jak ująć wynagrodzenie ze zlecenia, jeżeli pracownik zachorował w październiku? Zwolnienie lekarskie obejmuje okres od 20 października do 8 listopada.

Jak obliczyć wynagrodzenie chorobowe dla pracownika wykonującego jednocześnie zlecenie

Software dating – Jak obliczyć wynagrodzenie chorobowe dla pracownika wykonującego jednocześnie zlecenie – Dating software

Business dating software

Leave a Reply