Idea Bank z pierwszym certyfikatem chmurowym w sektorze finansowym

best dating site software, datingpro software

Dating Script buy

Idea Bank z pierwszym certyfikatem chmurowym w sektorze finansowym

Dating site software – Idea Bank jako pierwszy podmiot w polskim sektorze usług finansowych uzyskał tzw. certyfikat chmurowy ISO 27017 wraz z ISO 27001. Certyfikacja stanowi potwierdzenie, że wykorzystywane w banku rozwiązania cloud computing spełniają najwyższe międzynarodowe standardy, a dane klientów przetwarzane w chmurze są całkowicie bezpieczne. W procesie ubiegania się o certyfikat bankowi doradzała firma prawnicza Kochański & Partners.

Software dating – Idea Bank z pierwszym certyfikatem chmurowym w sektorze finansowym – Dating software

Business dating software