Fiskus chce opodatkować dofinansowanie do wynagrodzeń

Adult dating create sites and apps

Dating Script buy

Fiskus chce opodatkować dofinansowanie do wynagrodzeń

Dating site software – Dopłaty do wynagrodzeń pracowników otrzymywane z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i od starosty nie stanowią przychodu podatkowego. Tak uznaje MF, ale w interpretacjach dyrektora KIS pojawiło się ostatnio odmienne stanowisko.

Software dating – Fiskus chce opodatkować dofinansowanie do wynagrodzeń – Dating software

Business dating software

Leave a Reply