Dolny Śląsk: Te linie kolejowe walczą o pieniądze z programu Kolej Plus

best dating site software, datingpro software

Dating Script buy

Dolny Śląsk: Te linie kolejowe walczą o pieniądze z programu Kolej Plus

Dating site software – Dolny Śląsk stara się o pieniądze na rozwój kolei z programu Kolej Plus. Głównym celem programu jest jest zapewnienie sprawnego połączenia kolejowego do stolicy województw z miejscowości liczących powyżej 10 tysięcy mieszkańców.


Do drugiego etapu prowadzonego przez PKP PLK naboru przeszły wszystkie wnioski złożone przez samorząd województwa. W tym etapie samorządy będą musiały opracować wstępne studium planistyczno-prognostyczne, zebrać opinie innych instytucji, np. zarządców dróg, a także zadeklarować, że w razie otrzymania 85-procentowego dofinansowania będą utrzymywane przez 5 lat co najmniej 4 pary pociągów na linii, której dotyczy inwestycja.


Ten etap potrwa do końca listopada 2021 r. i dopiero po nim będzie wiadomo, które zgłoszone projekty otrzymają pieniądze. Na przełom lat 2021 i 2022 przewidziana jest akceptacja Ministerstwa Infrastruktury. Do kwietnia 2022 r. ma potrwać podpisywanie umów. Realizacja projektów ma trwać od maja 2022 r. do grudnia 2028.


W drugim etapie o dofinansowanie zabiega 79 projektów na łączną kwotę 30,5 mld zł. Zakwalifikowane wnioski dotyczą około 2300 kilometrów linii kolejowych. Wartość całego programu to 6,6 mld zł. 85 procent tej kwoty będzie pochodziło z budżetu państwa, a 15 procent z budżetów samorządów.


Wartość dolnośląskich projektów, które przeszły do drugiego etapu to około 798 mln zł.

Software dating – Dolny Śląsk: Te linie kolejowe walczą o pieniądze z programu Kolej Plus – Dating software

Business dating software