Czy spółka z o.o. może zaliczyć do kosztów składki zapłacone za wspólnika

best dating site software, datingpro software

Dating Script buy

Czy spółka z o.o. może zaliczyć do kosztów składki zapłacone za wspólnika

Dating site software –

Osoba fizyczna jest jedynym wspólnikiem spółki z o.o. Podmiot ten zapłacił składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz na Fundusz Pracy tego wspólnika za wrzesień 2020 r. Czy w tej sytuacji przedsiębiorca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy? Jeżeli nie, to czy może odliczyć składki na ubezpieczenie społeczne od dochodu? Czy może odliczyć część składek na ubezpieczenie zdrowotne od podatku? A może to spółka z o.o. jest uprawniona do zaliczenia zapłaconych składek do kosztów podatkowych?

Czy spółka z o.o. może zaliczyć do kosztów składki zapłacone za wspólnika

Software dating – Czy spółka z o.o. może zaliczyć do kosztów składki zapłacone za wspólnika – Dating software

Business dating software

Leave a Reply