Ciągle można naciąć się na produkty sprzedawane nieuczciwie

best dating site software, datingpro software

Dating Script buy

Ciągle można naciąć się na produkty sprzedawane nieuczciwie

Dating site software – Urzędnicy ukarali Open Life TU Życie za nieuczciwą sprzedaż. Ubezpieczyciel sprzedawał konsumentom polisy z UFK zawierające fundusze kapitałowe bardziej ryzykowne, niż wynikało to z potrzeb konsumentów.

Software dating – Ciągle można naciąć się na produkty sprzedawane nieuczciwie – Dating software

Business dating software