Banki żądają opłat od frankowiczów. UOKiK grozi postępowaniem

best dating site software, datingpro software

Dating Script buy

Banki żądają opłat od frankowiczów. UOKiK grozi postępowaniem

Dating site software – Spór klientów i kredytodawców wchodzi w kolejną fazę. Banki domagają się by kredytobiorcy płacili za korzystanie z kapitału w razie unieważnienia umowy. UOKiK rozważa wszczęcie postępowania.

Software dating – Banki żądają opłat od frankowiczów. UOKiK grozi postępowaniem – Dating software

Business dating software