Agora odwołała się do sądu od decyzji UOKiK zakazującej przejęcia Eurozet

best dating site software, datingpro software

Dating Script buy

Agora odwołała się do sądu od decyzji UOKiK zakazującej przejęcia Eurozet

Dating site software – Agora odwołała się do sądu od decyzji UOKiK zakazującej przejęcia EurozetAgora odwołała się do sądu od decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zakazującej jej przejęcia spółki Eurozet – poinformowała w poniedziałek Agora. Według Agory decyzja ta budzi poważne zastrzeżenia co do merytorycznej poprawności.
Agora odwołała się do sądu od decyzji UOKiK zakazującej przejęcia Eurozet

Software dating – Agora odwołała się do sądu od decyzji UOKiK zakazującej przejęcia Eurozet – Dating software

Business dating software